Rezervă acum!

AGA

Persoana de contact în relațiile cu investitorii: Molnar Akos tel: 0752199617 email: molnarakos@tusnad.ro

,

Data
Tipul Adunarii Generale
Convocator + buletin vot + procura
Materiale
Hotarari
15.11.2023 Propuneri administratori   TSND_adresa depunere candidaturi CA  
03.11.2023 Buletin de vot prin corespondenta alegere ADMINISTRATORI  persoane juridice/fizice 03 a BUETIN vot corespondenta AGOA 04.12.2023-administratori    
03.11.2023 Buletin de vot prin corespondenta persoane  fizice 03 b BUETIN vot corespondenta pf AGOA 04.12.2023    
03.11.2023 Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice 03 c BUETIN vot corespondenta pj AGOA 04.12.2023    
03.11.2023 Procura speciala persoane fizice 04 a Procura speciala pf AGOA 04.12.2023    
03.11.2023 Procura speciala persoane juridice 04 b Procura speciala pj AGOA 04.12.2023    
03.11.2023 Contract de administrare    02 c contract de administrare -draft  
03.11.2023 Proiect plan de investitii 2024   02 b Plan de investitii cu nota de fundamentare 2024  
03.11.2023 Proiect BVC 2024   02 a BVC 2024 cu nota de fundamentare  
03.11.2023 Proiect Hotărâre   05 Proiect Hotarare AGOA  
02.11.2023 Convocator AGOA 04/05.12.2023 01 Convocator AGOA 5-04.12.2023    
12.04.2023 Hotarari AGA     Hotarare AGOA
06.04.2023 Oferta audit ROMAR-CO AUDIT SRL   Oferta Romarco  
06.04.2023 Oferta audit ABA AUDIT SRL   Oferta ABA Audit_Tusnad 2023_2025  
06.04.2023 Buletin de vot prin corespondenta auditor PJ/PF 06BUETIN vot corespondenta pf-pj AGOA 12.04.2023-auditor    
06.04.2023 Procura speciala PJ Procura speciala pj AGOA 12.04.2023    
04.04.2023 Buletin de vot  prin corespondenta PJ 06BUETIN vot corespondenta pj AGOA 12.04.2023    
06.04.2023 Procura speciala PF Procura speciala pf AGOA 12.04.2023    
04.04.2023 Buletin de vot prin corespondenta PF 06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 12.04.2023    
04.04.2023 Proiect hotarare Actualizat     03 a Proiect Hotarare AGOA completat
04.04.2023 Propunere BVC modificat   03 b Propunere BVC 2023 var 2300000  
04.04.2023 Ordine de zi actualizata 02 Convocator AGOA 2-13.03.2023 ordine de zi actualizata    
31.03.2023 Cerere completare ordine de zi   Adresa  
13.03.2023 Proiect hotarare     Proiect Hotarare AGOA
13.03.2023 Procura speciala PF Procura speciala pf AGOA 12.04.2023    
13.03.2023 Procura speciala PJ Procura speciala pj AGOA 12.04.2023    
13.03.2023 Buletin de vot prin corespondenta auditor 06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 12.04.2023-auditor    
13.03.2023 Buletin de vot prin corespondenta PJ 06BUETIN vot corespondenta pj AGOA 12.04.2023    
13.03.2023 Buletin de vot prin corespondenta PF 06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 12.04.2023    
13.03.2023 Propunere modificare plan de investitii   7 de Plan de investitii 2023  
13.03.2023 Raport indeplinire criterii performanta   4 Raport criterii de performanta 2022  
13.03.2023 Propunere distribuire profit   2 Prop distrib 2022  
13.03.2023 Raportul audit   RAPORT TUSNAD 31.12.2022  
13.03.2023 Raportul de gestiune CA   01 c Raportul de gestiune al CA 2022  
13.03.2023 Note explicative bilant   Note explicative 2022  
13.03.2023 Situații financiare 2022   Bilant_TUSNAD_4241753_2022_12  
13.03.2023 Convocator AGOA Convocator AGOA b 12-13.03.2023    
30.11.2022 Hotarare AGOA   Hotarare AGOA semnata
28.10.2022 Procura persoane juridice 09 procura speciala pj AGOA 29.11.2023  
28.10.2022 Buletin de vot prin corepondenta PF 06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 29.11.2022  
28.10.2022 Procura persoane fizice 08procura speciala pf AGOA 29.11.2022  
28.10.2022 Nota fundamentare plan de investitii   NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND PLANUL DE INVESTIȚII 2023
28.10.2022 Proiect Plan de investitii 2023   Plan de investitii 2023
28.10.2022 Proiect BVC 2023   Propunere BVC 2023 var II
28.10.2022 Proiect Hotarare AGOA 1/29.11.2022   Proiect Hotarare AGOA
28.10.2022 ConvocatorAGOA  29.11.2022 01 Convocator AGOA 29-30.11.2022PCA  
28.04.2022 Hotarare AGOA 1/13.04.2022   Hotararea AGOA
28.04.2022 Hotarare AGEA 1/13.04.2022   Hotarare AGEA
     
07.04.2022 Buletin de vot secret AGOA actualizat PJ buletin de vot prin corespondenta audit-administrator pj AGOA 13.04.2022    
07.04.2022 Buletin de vot secret AGOA actualizat PF buletin de vot prin corespondenta audit-administrator pf AGOA 13.04.2022    
05.04.2022 Raport audit 2021    RAPORTUL AUDITORULUI  
28.03.2022 Oferta servicii de audit statutar ROMAR CO    Oferta servicii audit  
28.03.2022 16.00 Proiect hotarare alternativ depus de actionarul  Transilvania Investments Alliance SA    TSND_proiect hotarare  
18.03.2022 9.00
AGEA-Procura PJ procura persoane juridice pj AGEA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGEA-Procura PF procura persoane juridice pf AGEA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGEA -Buletin de vot prin corespondenta PJ buletin de vot prin corespondenta pj AGEA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGEA -Buletin de vot prin corespondenta PF buletin de vot prin corespondenta pf AGEA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
Proiect de hotarare AGEA   Proiect hotarare AGEA  
18.03.2022 9.00
Proiect de hotarare AGOA   Proiect hotarare AGOA  
18.03.2022 9.00
AGOA-Procura PJ procura persoane juridice pj AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGOA-Procura PF procura persoane juridice pj AGOA 13.04.2022 procura persoane juridice pf AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGOA-Buletin de vot  prin corespondenta  numire auditor/ administrator PJ buletin de vot prin corespondenta audit-administrator pj AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGOA-Buletin de vot  prin corespondenta  numire auditor/ administrator PF buletin de vot prin corespondenta audit-administrator pf AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGOA- Buletin de vot prin corespondenta PJ buletin de vot prin corespondenta pj AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
AGOA -Buletin de vot  prin corespondenta PF buletin de vot prin corespondenta pf AGOA 13.04.2022    
18.03.2022 9.00
Act aditional Contract de administrare   Act aditional_Contract de administrare necompletat  
18.03.2022 9.00
Criterii performanta 2022   03 b Criterii de performanta 2022r  
18.03.2022 9.00
Raport remunerare 2021   03 a Raport remunerare  
18.03.2022 9.00
Raportul CA   03Raportul de gestiune al CA 2020  
18.03.2022 9.00
Note explicative bilant   Note explicative 2021  
18.03.2022 9.00
Bilant 2021   03 a Bilant_SC_122021_4241753_2021_12-print  
18.03.2022 9.00
Convocator AGOA/AGEA 02 Convocator AGOA 13-14.04.2022PCA    
15.12.2021 15.00
Hotarare AGA     Hotarare AGOA semnat
26.11.2021 15.00
Propunere pentru functia de administrator   Propunere candidatura  
26.11.2021 15.00
Buletin de vot prin corespondenta Persoane Juridice actualizat 07BUETIN vot corespondenta pj AGOA 15.12.2021    
26.11.2021 15.00
Buletin de vot prin corespondenta Persoane Fizice

 

actualizat

06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 15.12.2021    
26.11.2021 15.00
Procura Persoane Juridice actualizata 09 procura speciala pj AGOA 15.12.2021    
26.11.2021 15.00
Procura Persoane Fizice actualizata 08procura speciala pf AGOA 15.12.2021    
12.11.2021 15.00
Proiect hotarare   Proiect hotarare  
26.11.2021 15.00
Proiect hotarare propus de SIF Transilvania   Proiect hotarare SIF Transilvania  
12.11.2021 15.00
Nota de fundamentare Plan de investitii 2022   02 c NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND PLANUL DE INVESTIȚII 2022  
12.11.2021 15.00
Plan de investitii   02 b Plan de investitii 2022  
12.11.2021 15.00
BVC 2022   02 a Propunere BVC 2022  
12.11.2021 15.00
Convocator AGOA ConvocatorAGOA    
23.04.2021 12.00
Rezultatul voturilor   Rezultat Vot  
23.04.2021 12.00
Hotarare AGEA     H AGEA
23.04.2021 12.00
Hotarare AGOA     H AGOA
02.04.2021 12.00
Raport Audit   Raport audit  
02.04.2021 12:00
Oferta audit   Oferta audit  
11.03.2021
18:00
Proiect Hotarare AGOA   Proiect Hot Agoa  
11.03.2021
18:00
Procura AGOA PJ Procura PJ    
11.03.2021
18:00
Procura AGOA PF Procura PF    
11.03.2021
18:00
Buletin de vot prin corespondenta AGOA PJ BV pj    
11.03.2021
18:00
Buletin de vot prin corespondenta AGOA PF BV PF    
11.03.2021
18:00
Buletin de vot prin corespondenta AGOA PJ pentru auditor BVAPJ    
11.03.2021
18:00
Buletin de vot prin corespondenta AGOA PF pentru auditor BVAPF    
11.03.2021
18:00
Bilant 2020   Bilant  
11.03.2021
18:00
Note explicative bilant    Note  
11.03.2021
18:00
Raport CA 2020    Raport CA  
11.03.2021
18:00
Politica de Remunerare    Politica  
11.03.2021
18:00
Contract de administrare    Adm  
11.03.2021
18:00
Contract de mandat   Mandat  
11.03.2021
18:00
Criterii de performanta 2020   Crit 2020  
11.03.2021
18:00
Indicatori de performanta pentru 2021; stabilirea remunerației Consiliului de administratie   Crit 2021  
11.03.2021
18:00
Act constitutiv actualizat    Act constitutiv  
11.03.2021
18:00
Procura AGEA PJ Procura PJ    
11.03.2021
18:00
Procura AGEA PF Procura PF    
11.03.2021
18:00
Buletin de Vot prin corespondenta AGEA-PJ BV AGEA PJ    
11.03.2021
18:00
Buletin de Vot prin corespondenta AGEA-PF BV AGEA PF    
11.03.2021
18:00
Proiect Hotarare AGEA Proiect Hot AGEA    
11.03.2021
18:00
Convocator AGEA/AGOA 14/15.04.2021 Conv    
11.11.2020
18:00
Hotarare AGOA 1/11.11.2020     Hotarare AGOA
09.10.2020
18:00
Proiect hotarare  10 Proiect hotarare    
09.10.2020
18:00
Procura speciala PJ  09 procura speciala pj AGOA 11.11.2020    
09.10.2020
18:00
Procura speciala PF  08procura speciala pf AGOA 11.11.2020    
09.10.2020
18:00
Buletin de vot prin corespondenta PJ  07BUETIN vot corespondenta pj AGOA 11.11.2020    
09.10.2020
18:00
Buletin de vot prin corespondenta PF  06BUETIN vot corespondenta pf AGOA 11.11.2020    
09.10.2020
18:00
Draft act aditional contract de administrare    05Act aditional_Contract de administrare necompletat  
09.10.2020
18:00
Plan de investitii 2021    04 Plan de investitii 2021  
09.10.2020
18:00
BVC 2020    03 Propunere BVC 2021  
09.10.2020
18:00
Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2020 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2020    02 Raport aga 30092020  
08.10.2020
15:00
CV Roșca Radu-Claudiu, propunere SIF Transilvania    01 Rosca Radu Claudiu-propunere Sif Transilvania  
01.10.2020
18:00
Convocator  Convocator AGOA    
14.04.2020
12:25
Hotarare AGOA nr. 1/14.04.2020      Hotarare AGOA
31.03.2020
15:42
Raport auditor    Raport audit  
10.03.2020
0:45
Proiect de hotarare      Proiect hotarare
10.03.2020
0:45
Procura speciala pj
 procura pj AGOA 14.04.2020    
10.03.2020
0:45
Buletin de vot prin corespondenta pj
 buletin de vot princorepondenta pj AGOA 14.04.2020    
10.03.2020
0:45
Procura speciala pf
 procura pf AGOA 14.04.2020    
10.03.2020
0:45
Buletin de vor prin corespondenta pf
 buletin de vot princorepondenta pf AGOA 14.04.2020    
10.03.2020
0:45
Model contract de mandat
  CONTRACT DE MANDAT-model-feb-2020  
10.03.2020
0:45
Model contract de administrare
  CONTRACT CA-model-feb-2020  
10.03.2020
0:45
Criterii de performanta 2020
  07 Criterii de erformanta 2020  
10.03.2020
0:45
Analiza criterii de performanta 2019
  06 Analiza criterii de performanta 2019  
         
10.03.2020
0:45
Propunere distribuire profit
  05 Propunere distribuire profit  
10.03.2020
0:45
Raport Consiliu de Administratie
  Raport  
10.03.2020
0:45
Note bilant
  Note  
10.03.2020
0:45
Situatii financiare 2019
  sit fin  
10.03.2020
0:45
Convocator AGOA
 01 Convocator AGOA 14-15.04.2020    
21.11.2019
13.50
Procura speciala persoane fizice cu candidati
  procura speciala pf AGOA 05.12.2019  
21.11.2019
13.50
Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice cu candidati
  BUETIN vot corespondenta pj AGOA 05.12.2019  
21.11.2019
13.50
Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice cu candidati
   BUETIN vot corespondenta pf AGOA 05.12.2019  
21.11.2019
13.50
Propuneri pentru consiliul de administrație
   Propuneri SIF TRANSILVANIA  
04.11.2019
21.52
Proiect de hotarare
   Proiect hotarare  
04.11.2019
21.52
Procura speciala persoane juridice
 procura speciala pj AGOA 05.12.2019    
04.11.2019
21.52
Procura speciala persoane fizice
 procura speciala pf AGOA 05.12.2019    
04.11.2019
21.52
Buletin de vot prin corespondenta persoane juridice
 BUETIN vot corespondenta pj AGOA 05.12.2019    
04.11.2019
21.52
Buletin de vot prin corespondenta persoane fizice
 BUETIN vot corespondenta pf AGOA 05.12.2019    
04.11.2019
21.52
 Contract de administrare
  contract de administrare necompletat30  
04.11.2019
21.52
Plan de investitii 2020
   plan de investititi  
04.11.2019
21.52
BVC 2020
   Propunere buget de venituri si cheltuieli 2020  
04.11.2019
21.52
Informare 30.09.2019
   01 Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2019 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC2019  
04.11.2019
21.52
Convocator AGOA 05/06.11.2019
 Convocator    
12.04.2019
09.15
Hotarare AGOA
     Hotarare AGOA
21.03.2019
15.45
Oferta Romarco Audit
  Oferta Romarco  
13.03.2019
06.48
Oferta Aba Audit
  Oferta ABA  
13.03.2019
06.48
Raport audit
  Opinia semnata  
08.03.2019
15.15
Indicatori 2019
   01 f Indicatori 2019  
08.03.2019
15.15
Raport indeplinire criteriii de performanta 2018
   01 eRaport criterii de performanta 2018  
08.03.2019
15.15
Propunere distribuire profit
   01 d Propunere distribuire profit  
08.03.2019
15.15
Raport de gestiune Consiliu de Administratie
   01 c Raportul de gestiune CA 2018r  
08.03.2019
15.15
Note Explicative Bilant 2018
   01 ba Note explicative bilant 2018  
08.03.2019
15.15
Bilant 2018
  Bilant_TUSNAD_2018_12  
21.03.2019
15.15
Buletin de vot prin corespondenta PF numire auditor
buletin de vot princorepondenta pf AGOA 11.04.2019 -auditor    
08.03.2019
15.15
Buletin de vot prin corespondenta PF
 buletin de vot princorepondenta pf AGOA 11.04.2019    
08.03.2019
15.15
Buletin de vot prin corespindenta PJ
 buletin de vot princorepondenta pj AGOA 11.04.2019    
21.03.2019
15.15
Buletin de vot prin corespindenta PJ numire auditor
buletin de vot princorepondenta pj AGOA 11.04.2019-AUDITOR    
21.03.2019
15.15
Procura Speciala Persoane Fizice
procura speciala pf AGOA 11.04.2019    
21.03.2019
15.15
Procura Speciala Persoane Juridice
procura speciala pj AGOA 11.04.2019    
08.03.2019
15.15
Proiect Hotarare
proiect hotarare AGOA 11.04.2019    
06.03.2019
12.17
Convocator AGOA 11/12.04.2019
Convocator AGOA 11-12.04.2019    
17.12.2018
15.50
Hotarare AGOA  nr 1
     hotarare
16.11.2018
15.50
Proiect de hotarare
   Proiect hotarare  
16.11.2018
15.50
Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2018
   Informare  
16.11.2018
15.50
Proiect plan de investitii 2019
  Plan de investitii 2019  
16.11.2018
15.50
 Proiect BVC 2019
  Propunere BVC TRCKCHNG  
16.11.2018
15.50
Draft Act Aditional Contract de mandat
   DRAFT act aditional 1 Contract de mandat director general  
16.11.2018
15.50
Draft Act Aditional Contract de administrare
   Draft Act aditional la contractul de administrare  
16.11.2018
15.50
Procura speciala PJ
   procura speciala pj AGOA 17.12.2018  
16.11.2018
15.50
Procura speciala PF
   procura speciala pf AGOA 17.12.2018  
16.11.2018
15.50
Buletin de vot prin corespondemta PJ
   buletin de vot princorepondenta pj AGOA 17.12.2018  
16.11.2018
15.50
Buletin de vot prin corespondemta PF
   buletin de vot princorepondenta pf AGOA 17.12.2018  
30.10.2018
10.50
Convocator AGOA 17/18.12.2018
 Convocator AGOA 17/18.12.2018    
13.04.2018
8.50
Hotarare AGOA
     Hotarare AGOA
15.03.2018
14.50
Raport Audit
   raport audit 2017  
09.03.2018
20.43
Proiect de hotărâre
 proiect hotarare AGOA 12.04.2018    
09.03.2018
20.43
Procură specială persoane juridice
 procura speciala pj AGOA 12.04.2018    
09.03.2018
20.43
Procură specială persoane fizice
 procura speciala pf AGOA 12.04.2018    
09.03.2018
20.43
Buletin de vot prin corespondență persoane juridice
 buletin de vot princorepondenta pj AGOA 12.04.2018    
09.03.2018
20.43
Buletin de vot prin corespondență persoane fizice
 buletin de vot princorepondenta pf AGOA 12.04.2018    
09.03.2018
20.43
Notă privind indemnizația administratorilor și nivelul asigurării profesionale
   04 nota indemnizatie si asigurari  
09.03.2018
20.43
Indicatori si obiective de performanță pentru anul 2018
  06 Indicatori 2018  
09.03.2018
20.43
Raport privind îndeplinirea indicatorllor si obiectivelor de performanță 2017
  05 Raport criterii de performanta 2017  
09.03.2018
20.43
Raportul de gestiune al administratorilor
  03 Raportul de gestiune al CA 2017  
09.03.2018
20.43
Bilant 2017
   01 Bilant_TUSNAD_2017_12  
07.03.2018
20.28
Propunere distribuire profit
   Propunere distribuire profit  
07.03.2018
20.28
Convocator AGOA 12/13.04.2018
 Convocator AGOA 12-13.04.2018    
14.12.2017
15.54
Hotărâre AGOA 1/14.12.2017
     Hotarare AGOA
13.11.2017
18.51
Proiect de hotărâre
 
proiect hotarare AGOA 14.12.2017
 
13.11.2017
18.51
Plan de investitii 2018
 
Plan de investitii
 
13.11.2017
18.51
Proiect BVC 2018
 
Propunere BVC 2018
 
13.11.2017
18.51
Procură specială persoane juridice
procura speciala pj AGOA 14.12.2017
   
13.11.2017
18.51
Procură specială persoane fizice
procura speciala pf AGOA 14.12.2017
   
13.11.2017
18.51
Buletin de vot prin corespondenta pj
buletin de vot rin corespondenta pj AGOA 14.12.2017
   
13.11.2017
18.51
Buletin de vot prin corespondenta pf
buletin de vot rin corespondenta pf AGOA 14.12.2017
   
30.10.2017
13.22
Convocator AGOA
Convocator
   
28.03.2017
Hotarari AGA
   
23.03.2017
Raport Audit
 
 
13.03.2017
Oferta audit ABA Audit SRL
 
 
13.03.2017
Proiect hotarare pct 2 AGEA propunere SIF Translvania si propunere administrator
 
 
24.02.2017
Proiect hotarare AGEA
 
 
24.02.2017
Buletin de vot prin corespondenta AGEA persoane fizice actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Buletin de vot prin corespondenta AGEA persoane juridice actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Procura speciala AGEA persoane fizice actualizat 13.03.2017
AGEA procura speciala pf AGEA 28.03.2017
   
24.02.2017
Procura speciala AGEA persoane juridice actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Proiect hotarare AGOA
 
 
24.02.2017
Plan de investitii 2017
 
Plan de investitii 2017
 
24.02.2017
Indicatori de performanta 2017
 
indicatori 2017
 
24.02.2017
Nota de fundamentare plan de investitii 2017
 
 
24.02.2017
Indeplinirea criteriilor de performanta 2016
 
 
24.02.2017
Raportul de gestiune CA 2016
 
 
24.02.2017
Situatii financiare 2016
 
 
24.02.2017
Buletin de vot AGOA prin corespondenta persoane fizice numire auditor si administrator actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Buletin de vot AGOA prin corespondenta persoane fizice
   
24.02.2017
Buletin de vot AGOA prin corespondenta persoane juridice numire auditor administrator actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Buletin de vot AGOA prin corespondenta persoane juridice actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Procura AGOA Persoane Fizice actualizat 13.03.2017
   
24.02.2017
Procura AGOA Persoane Juridice actualizat 13.03.2017
   
22.02.2017
Convocator AGOA/AGEA 28/29.03.2017
   
19.12.2016
Hotarare AGOA 19.12.2016
   
18.11.2016
Proiect Bugetul de Venituri si Cheltuieli
aferent exercitiului financiar
 
 
18.11.2016
Proiect hotarare AGOA.doc
 
 
18.11.2016
Buletin de vot prin corespondenta PF
   
18.11.2016
Buletin de vot pentru cei prezenti
   
18.11.2016
Buletin de vot prin corespondenta pj
   
18.11.2016
Procura speciala pf
   
18.11.2016
Procura speciala pj
   
18.11.2016
Convocator AGOA
   
27.03.2015
Memorandum (politici dividende)
   TSND-Memorandum  

TUSNAD SA
Aleea Sfanta Ana nr.18, Baile Tusnad
Jud: Harghita
Cod postal: 535100
Romania
Email: secretariat@tusnad.ro
Tel: 0266 335 292 ; 0266 335 537
Fax: 0266 335108


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/tusnadro/public_html/wp-includes/general-template.php:3075) in /home2/tusnadro/public_html/wp-content/plugins/pixelyoursite/includes/class-events-manager.php on line 574